Lesnické uzlové pletivo

(10 produktů)

Lesnická a ohradová uzlová pletiva slouží jako zábrana pro lesní zvěř a dobytek na pastvinách. Standardně se používají i na oplocení ovocných sadů, lesních školek a provizorní oplocení staveb. Velice dobře se instalují a spolehlivě kopírují terén, proto se v současné době často využívají k oplocení silnic a dálnic. Lesnická a ohradová uzlová pletiva mají průměr okrajového drátu 2,0 mm a vnitřního drátu 1,6 mm. Pletiva jsou balena po 50 m a jsou vyrobena splétáním z ocelových pozinkovaných drátů. Jako příslušenství k uzlovým pletivům nabízíme pozinkované skoby, které slouží k přichycení pletiva na dřevěné kůly.